Filosofin bakom Roll-A-Bout

Roll-A-Bout var den första mer vanligt förkommande knäskotern jag såg och den vi valde att börja vår verksamhet med. Den finns i 2 varianter: med respektive utan styre

Tanken med en Roll-A-Bout är att den skadade foten skall kunna hållas i luften helt utan belastning för att kunna läka, samtidigt som man klarar att göra förflyttningar och slipper ta belastningen på axlar och händer.

Om man kan stå på det friska benet och foten, samt klarar att böja den sjuka fotens knä 90 grader ( rät vinkel ) så kan man oftast använda en Roll-A-Bout.

Man kan själv testa om man kan stödja på en polstrad stol med knät. Det är ungefär så det känns att ha en Roll-A-Bout.

För vem hjälper Roll-A-Bout?

Alla som har skador eller blivit opererade och därför ska avlasta foten under en period kan ha glädje av en knäskoter ( Roll-A-Bout). De fördelar man får är att man kan förflytta sig med en mindre ansträngning, och när man står stilla är båda händerna fria medan den aktuella foten är bekvämt avlastad. Detta underlättar så att man t ex kan klara att städa / dammsuga, laga mat eller klara att handla själv.

En stor fördel för den behandlande läkaren är att hjälpmedlet är så pass bra att patienterna oftast klarar att låta bli att kliva på foten, vilket kan förbättra resultaten av behandlingen.

En annan fördel är att en knäskoter gör det möjligt att återgå i arbete under pågående behandling eftersom man har förmåga att flytta sig och få med saker utan stora svårigheter.

Inom vissa yrkeskategorier med måttligt tunga arbetsuppgifter,kan återgången till arbete ske tidigt.Detta gäller t ex jurister, bankanställda och andra kontors-arbetande .

Våra modeller


ATV-SW-500

QA-250 Quick Adjust

QA-ATV-250

RA-P-200


Skador och sjukdomar som kan avlastas med Knäskoter

Här är olika exempel på skador eller tillstånd som man kan drabbas av och som underlättas av ha en knäskoter

  • Frakturer i fot eller nedre underben.

  • Lisfrancskador, Calcaneusfrakturer, Talusfrakturer, Pilonfrakturer, Fotledsfrakturer, Navicularefrakturer, Chopartskador, Cuboideumfrakturer, med flera.

  • Reumatiska tillstånd i fot och ben.

  • Reumatoid Artrit, Kollagena sjukdomar, Psoriasis artrit med flera.

  • Efter operationer där foten ej skall belastas–bör avlastas tills det börjat läka.

  • Vid sårbildningar som behöver avlastas exempelvis vid Diabetes Mellitus, Neuropatiska fötter (nedsatt känsel) med sår eller neuroosteoarthropati (Charcot fot).